Smart på motorgas…

07 oktober 2008

…innebär:

  • 15 procent mindre CO2 utsläpp
  • 80 procent mindre NOx utsläpp
  • nästan inget utsläpp av metan och PM10
  • cirka 5 kronor billigare per liter
  • ingen märkbar skillnad i effekt

Och 100 procent London Congestion Charge Free. Fast inte i Stockholm… Läs mer på smartlpg.


Den snabba utvecklingen i Tyskland

07 oktober 2008

LPG & CNG Tankstellenverzeichnis finns en hel del intressant statistik. Bland annat går den jättesnabba utvecklingen av antalet motorgas/LPG tankställen att utläsa, men också prognosen för 2009: 5000 motorgas/LPG tankställen och i 2013 1000 fordonsgas/CNG/biogas tankställen. Det visar vikten av motorgas/LPG i övergången till en hållbar utveckling för att få ner CO2-utsläppen!


%d bloggare gillar detta: