Bränslens framtid i EU

27 mars 2011

I rapporten Future Transport Fuels från European Expert Group on Future Transport Fuels från januari 2011 står ett antal intressanta saker om gasol/LPG.

EU vill att CO2-produktionen år 2050 ska vara 80 till 95 procent lägre än i 1990 även om utsläppet av transportfordon steg 24 procent mellan 1990 och 2008. Expertgruppen fick i uppdrag att undersöka vilka energikällor som skulle kunna bidra till en nästan CO2-neutral transport 2050. Detta år kan även råoljan vara slut.

De första tio åren kommer bensin och diesel vara de viktigaste bränslen. Expertgruppen tror att el, flytande biobränslen och väte kan vara lösningen år 2050, men övergången kommer att vara svår. Syntetiska bränslen kan användas och även naturgas/CNG/LNG, biogas och gasol/LPG. Alla möjliga bränslen måste användas för att nå CO2-målet och för att ersätta produkter gjorda på råoljan.

Gruppen tror att biobränsle, LNG och LPG skulle kunna användas i transportsektorn när det gäller längre transporter. Biobränsle eller biogas tillverkas i för små mängder för att kunna ersätta naturgas och råoljan helt och hållet.

Om mer och mer naturgas ska användas som bränsle kan som biprodukt även mer gasol produceras som kan göra att det kan användas mer. På längre sikt skulle bio-LPG även kunna vara biprodukt till bränsle från biomassa.


35 öre dyrare

05 mars 2011

Nyligen höjde Preem priset på motorgas med 35 öre till 9,40 kronor per liter. Mer information på Preem :: Motorgas.


%d bloggare gillar detta: