”Motorgas är framtidens drivmedel”

25 november 2012

Det är inte mina ord utan Mercedes-Benz Sverige när importören presenterar transportbilen Sprinter LGT. På en annan sida på sajten står att läsa: ”Dessutom minskar miljöbelastningen med motorgasdrift: utsläppen av kolmonoxid och kväveoxider är mycket låga och inga sotpartiklar släpps ut. Den bivalenta versionen av Sprinter LGT uppfyller därför avgasnormen Euro V.”


Modernt system för förgasarmotorer

12 november 2012

Att installera ett motorgassystem i en äldre bil är inget nytt. Att göra det på ett intelligent sätt för att skona miljön ännu mer är en annan sak. Företaget 123ignition levererar moderna brytarlösa tändsystem till bland annat Volvomotorerna B17, B19, B21, B23 och B230 som även går att optimera för gasdrift. För att gå ett steg längre finns även 123\LPG för förgasarmotorer. En Lambdasonde monteras i avgassystemet som analyserar syrehalten i avgaserna. En dator analyserar informationen för att veta hur mycket LPG som behövs. Sedan skickas en styrsignal till en elektronisk kran för att vid varje hastighet och under varje driftsförhållande ha det mest ideala blandningsförhållandet. Hela det EU-godkända systemet finns även i en CNG-version.


%d bloggare gillar detta: