LPG och framtiden

14 juli 2015

Shell i Tyskland publicerade nyligen en rapport om LPG som bygger på en studie om bränslet som energibärare och motorbränsle. Rapporten tittar bland annat om LPG har en framtid.

Cirka 17 miljoner LPG-fordon finns i världen varav de flesta har såväl en motorgastank som en bensin- eller dieseltank. Forskning pågår kring så kallade monovalenta system där ett fordon enbart kan köras på motorgas så att bränslet kan användas på ett mer effektivt sätt.

Andra saker som är värda att nämna från studien är att antalet tankställen växer och att LPG har bättre emissionsvärden än bensin. Om LPG blandas helt eller delvis med biomassa blir värdena för minskning av driftshusgaser ännu bättre: 90 procent eller mer lägre CO2-utsläpp och ett kvalitetsmässigt bättre bränsle på köpet.

Precis som med CNG/LNG/biogas står och faller LPG med skattepolitiken. I Tyskland vill parlamentet förlänga skattefördelarna för såväl LPG som CNG. Det är inte bara en bra nyhet för dessa bränslen utan även för mångfalden i bränsleutbudet.


%d bloggare gillar detta: