Förnybara alternativ

30 november 2019

I senaste numret från Energigas finns en intressant krönika skriven av Fredrik Svensson från Energigas Sverige. Han skriver följande: vi löser inte klimatproblemen genom att ersätta ett förnybart bränsle med ett annat. Lägg hellre pengar och kraft på att stärka de förnybara bränslenas konkurrenskraft gentemot bensin och diesel. Alla hållbara alternativ kommer att behövas om vi ska nå målen. Ett sådant alternativ är biopropan.


Lägre halter av kväveoxider med LPG

13 november 2019

I Nederländerna pågår en debatt om att minska de höga halterna av kväveoxider i miljön. Man tittar bland annat på jordbruksområdet, byggbranschen och trafiken för att hitta lösningar. En av åtgärderna är att minska hastigheten på motorvägarna under dagtid. Tanken är att utsläppet av kväveoxider minskar vid lägre hastigheter.

Dieselmotorer används mycket i trafiken tack vare bränsleeffektiviteten. Baksidan är faktumet att just dessa motorer har höga utsläpp av kväveoxider. Även här kan motorgas hjälpa till därför att en motor på LPG släpper ut upp till 74 procent mindre kväveoxider än en motor på diesel.


24 öre dyrare

05 november 2019

Idag höjde Preem priset. Nu kostar en liter motorgas 10,21 kronor.


%d bloggare gillar detta: